سازمان بورس برای ورود و ماندگاری شرکت ها به این بازار الزامات و قوانینی را مشخص کرده است که به شکل دهی شرایط و ماهیت شرکت ها منتهی می شود.
در این مطلب آموزشی به معرفی این الزامات می پردازیم تا ماهیت بازاری که در آن فعالیت می کنید را توصیف کنیم.

30 اسفند

در این مطلب آموزشی قصد داریم مفاهیم دارایی، سرمایه و سهام را خدمتتان معرفی کنیم.

02 شهریور

اوراق منفعت یکی دیگر از ابزار های مالی با درآمد ثابت است که

میتواند فرصت های سرمایه گذاری خوبی را برای شما ایجاد کند.

در این مطلب آموزشی، اوراق منفعت را خدمتتان معرفی می کنیم.

در این مطلب آموزشی یکی دیگر از ابزار های درآمد ثابت را که 

 اوراق مرابحه است  خدمت شما معرفی میکنیم .


با ما در ادامه این مطلب آموزشی همراه باشید . . .

01 شهریور

پیش از این به انواع ابزار های مالی اشاره کردیم و بیان نمودیم که ابزار های مالی از لحاظ درآمدی به دو دسته دارایی های با بازده ثابت و متغیر دسته بندی می شوند. در این مطلب آموزشی صکوک اجاره که یک ابزار مالی با بازده ثابت است را خدمتتان معرفی می کنیم.

01 شهریور

پیش از این بیان کردیم که ابزار های مالی را از نظر بازدهی به دو دسته درآمد ثابت و متغیر می توان طبقه بندی کرد. یکی از این ابزار های مالی با درآمد ثابت، اوراق مشارکت می باشد که توسط دولت و یا شرکت های دولتی منتشر می شوند.
با ما در ادامه این مطلب آموزشی همراه باشید.

01 شهریور

در مقالات قبلی به معرفی ابزارهای بازار سرمایه پرداختیم و از اوراق خزانه اسلامی به عنوان ابزاری با بازده ثابت نام بردیم.
حال میخواهیم به بررسی اوراق خزانه بپردازیم تا درنهایت بتوانیم از بین اوراق خزانه های موجود در بازار، بهترین اوراق را انتخاب کنیم.
با ما در ادامه مطالب همراه باشید.

01 شهریور

در مقاله ی قبلی، دارایی های مالی را به طور کامل بیان کردیم. در این مقاله اوراق بهادار را که در حقیقت سند مالکیت دارایی های فیزیکی و مالی است خدمتتان معرفی میکنیم.
در ادامه این مطلب آموزشی با ما همراه باشید.

01 شهریور

در بازار ها دارایی های متفاوتی معامله میشوند .در این مقاله انواع دارایی های قابل داد و ستد و سرمایه گذاری را معرفی میکنیم .

با ما در ادامه مطالب همراه باشید 

 

در این مقاله به معرفی انواع بازار ها می پردازیم تا زمینه  فعالیت حرفه ای شما  رادر بازار های مالی فراهم کنیم .

 با ما در ادامه مطالب همراه باشید ...